Werken met de computer

 

Leerlingendeel

In Werken met de computer worden kennis en vaardigheden in 9 Computer Vaardigheid Niveaus (CVN) aangeboden. Niveau 1 en 2 zijn herhalingsopdrachten van Spelen met de computer. In niveau 3 t/m 9 wordt er met de volgende onderdelen geoefend:

 • Herhaling vaardigheden van Spelen
 • Kennismaken onderdelen computer
 • Werken met lijsten
 • Verkennen van het toetsenbord
 • Omgaan met vensters
 • Het menu Start verkennen
 • Stekkertjes in de computerkast
 • Werken met menu's
 • Verkennen van het bestandensysteem
 • Openen en opslaan van bestanden
 • Vensteronderdelen benoemen
 • Werken met meerdere vensters tegelijk

 

Er kan met Werken met de computer gestart worden als leerlingen kunnen lezen, dus bijvoorbeeld vanaf eind groep 3 (1e leerjaar in België). Erg leuk is dat een leerling die een niveau gehaald heeft, een diploma kan afdrukken.

Werken met de computer kan bijvoorbeeld gebruikt worden als voorbereiding op AaBeeCee-Digitaal. Zie voor een beschrijving het productoverzicht AaBeeCee-Digitaal of kijk op www.aabeecee.nl

 

Er kan met Werken met de computer gestart worden als leerlingen kunnen lezen, dus bijvoorbeeld vanaf eind groep 3 (1e leerjaar in België). Erg leuk is dat een leerling die een niveau gehaald heeft, een diploma kan afdrukken.

 

Werken met de computer kan bijvoorbeeld gebruikt worden als voorbereiding op AaBeeCee. Zie voor een beschrijving het productoverzicht AaBeeCee of kijk op www.aabeecee.nl.

 

Lerarendeel

Ook hier is een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarin de resultaten van leerlingen automatisch verschijnen als ze een onderdeel hebben afgesloten. De voortgang wordt in duidelijke groepsoverzichten weergegeven, bijvoorbeeld:

 

 

Op groepsoverzichten kan ingezoomd worden voor verdere details.

Per leerling en/of groep kunnen ook totaaloverzichten afgedrukt worden zodat direct een totaalbeeld van de voortgang wordt verkregen. De leerkracht kan ook diploma’s afdrukken.