Spelen met de computer

Leerlingendeel

 

Leerlingen leren op een speelse manier allerlei basisvaardigheden aan zoals:

 • Selecteren
 • Klikken, dubbelklikken, slepen
 • Cursorbesturingstoetsen gebruiken
 • Letters en cijfers gebruiken

Alle vaardigheden worden op verschillende niveaus geoefend. De moeilijkheidsgraad wordt per niveau hoger. Een leerling krijgt automatisch een volgend niveau aangeboden als het vorige afgerond is. Als de vaardigheden beheerst worden, krijgt de leerling als beloning een fraai diploma.

 

Omdat er volledige auditieve ondersteuning is, is leesvaardigheid niet vereist.

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gezichten (klikken)
 • Puzzel (slepen)
 • Ballonnen (dubbelklikken)
 • Schilderij (slepen)
 • Toetsen (toetsenbordverkenning)
 • Kat en Muis (gebruik cursortoetsen)
 • Zoek de verschillen (klikken)
 • Geluiden (klikken en slepen)
 • Doolhof (slepen)
 • Geluiden (klikken)
 • Sterren (klikken)
 • Vormpuzzel (klikken)
 • Klikplaat (klikken)

 

Lerarendeel

In het lerarendeel is een compleet leerlingvolgsysteem aanwezig. U kunt er onder andere:

 • Resultaten van leerlingen in overzichtelijke lijsten bekijken.
 • Groepen en leerlingen invoeren en/of wijzigen.
 • Leerlingen importeren vanuit een Edex- of CSV-bestand.
 • Een planning per groep en/of per leerling maken.