Overige producten

Naast Starten met de computer zijn er voor het basisonderwijs de volgende producten:

 

AaBeeCee

  • Negen afzonderlijk te gebruiken modules voor computervaardigheden.
  • Op de toetsmodule staat het leerlingvolgsysteem.
  • Geschikt voor Windows 98 t/m Windows 7 en Office 97 t/m 2010.
  • Te gebruiken vanaf groep 5.
  • Uitgebreide informatie op: www.aabeecee.nl

 

TypeWorld

  • Leren typen volgens het tienvingersysteem blindtypen.
  • Het wordt afgesloten met een certificaat.
  • Inzetbaar voor, tijdens of na AaBeeCee.
  • Te gebruiken vanaf groep 6/7.
  • Uitgebreide informatie op: www.typeworld.nl